Tên đăng nhập

nhockiendieu2

Họ và tên

Nguyễn Đắc Lâm

Email

daclamdz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-14 9:25:15

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500