# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Nguyễn Phúc Thọ 2 1500
52 Nguyễn Trinh 1 1500
53 Lê Danh Hiếu 1500
54 Nguyễn Cao Minh Tuấn 1 1500
55 Hoàng Mạnh Kiên 2 1500
56 Đặng Quốc Vương 2 1500
57 An Nguyen 1500
58 Hoàng Đức Mạnh 1 1500
59 Trần Quang Trung 1500
60 Hồ Hữu Triết 1500
61 LoneSomeDove 3 1500
62 Nam Tử Thiên 41 1500
63 bill 1 1500
64 Blake Vo 1500
65 Huynh Dac Phuong 0 1500
66 Nguyễn Văn Phong 1 1500
67 HQH078776 1 1500
68 Nguyễn Quang Minh 1 1500
69 Lê Công Bách 34 1500
70 Vũ Văn Hậu 1 1500
71 Nguyễn Đức Huy 1500
72 Tran Nguyen Quang 2 1500
73 Kien Pham 1500
74 Trần Thị Hải Yến 33 1500
75 hello guys 2 1500
76 linhhoclaptrinh 1 1500
77 mc_hyuse202 30 1500
78 Lưu Thị Thùy 1500
79 Ngân Nguyễn 0 1500
80 KaoTual 1 1500
81 nguyen thi nga 1500
82 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 1 1500
83 zero 14 1500
84 Nguyễn Mạnh Đình 1500
85 Dao Hoang 4 1500
86 phan chau thang 0 1500
87 Vũ Thị Ngọc Mai 0 1500
88 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
89 XuanThu 33 1500
90 lmqzzz 7 1500
91 Phạm Thị Hoài Thu 1 1500
92 Nguyễn Lương An 0 1500
93 Nguyễn Thành Nghị 1500
94 GIAP 12 1500
95 Trinh Dang Gia Minh 1 1500
96 Trịnh Nam Anh 21 1500
97 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
98 Phan 2 1500
99 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
100 Hồ Phan Thế Anh 21 1500