Tên đăng nhập

pmbn

Họ và tên

Lão Gia Bạc Tỉ

Email

duongtutan0803@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-28 4:12:52

Bài tập đã đạt

441

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500