# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Nguyễn Hải Phong 109 1500
52 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
53 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
54 Trần Quang Huy 106 1500
55 Lường Ngọc An 105 1285
56 Nguyễn Gia Bảo 102 1500
57 Nguyễn Thu Hà 102 1500
58 Nguyễn Tuấn Anh 101 1497
59 Lewjxz 101 1500
60 vuvanhung 101 1500
61 Vũ Đức Huy 99 1500
62 npl 98 1500
63 Nguyễn Trọng Hiếu 98 1500
64 Phan Quốc Triệu 97 1500
65 Đinh Trần Anh Đức 96 1514
66 Không Tên Không Tuổi 95 1500
67 Lê Nguyễn Hiếu An 90 1500
68 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
69 Phạm Đức Thiện 88 1500
70 Kripperz 88 1500
71 Đồng Thị Phương Thảo 87 1147
72 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
73 Trần Long 86 1500
74 DEATH 86 1500
75 shabipilamew 86 1500
76 Đủ 86 1500
77 Đặng Tiến Dũng 86 1500
78 Lemon Garden 82 1500
79 Bùi Hải Đăng 81 1500
80 Phạm Minh Hoàng 80 1500
81 TH? 79 1500
82 accvip 77 1500
83 Nguyễn Huyền Trang 77 1813
84 YOASOBI 76 1502
85 Duong Thao 76 1500
86 LAM DEP TRAI 75 1506
87 trần minh hoàng 75 1416
88 HL 74 1500
89 Đặng Châu Anh 74 1506
90 Trần Bình An 73 1500
91 yofwyst 73 1500
92 Nguyễn Duy Anh 73 1537
93 NMD 73 1500
94 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
95 Trần Đăng Khoa 70 1378
96 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
97 Nguyễn Văn Faker 69 1500
98 Tô Thanh Long 69 1500
99 Con Vịt Kutee 69 1500
100 Nguyễn Thanh Tùng 68 1594