# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Đặng Huyền Trân 90 1630
52 Lê Nguyễn Hiếu An 90 1500
53 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
54 Nguyễn Mạnh Dũng 87 1644
55 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
56 Kripperz 86 1500
57 Đinh Trần Anh Đức 86 1514
58 shabipilamew 86 1500
59 Đủ 86 1500
60 Đặng Tiến Dũng 86 1500
61 Ninh Anh Vũ 85 1581
62 DEATH 85 1500
63 Lemon Garden 82 1500
64 Bùi Hải Đăng 81 1500
65 Lường Ngọc An 80 1285
66 Phạm Minh Hoàng 80 1500
67 TH? 79 1500
68 Đồng Thị Phương Thảo 78 1147
69 Nguyễn Tuấn Anh 76 1497
70 Duong Thao 76 1500
71 LAM DEP TRAI 75 1506
72 trần minh hoàng 75 1416
73 NMD 73 1500
74 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
75 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
76 Nguyễn Huyền Trang 69 1813
77 Tô Thanh Long 69 1500
78 Con Vịt Kutee 69 1500
79 Nguyễn Duy Anh 68 1537
80 Phùng Nhật Minh 68 1402
81 hihi 67 1500
82 Nguyễn Thanh Tùng 64 1594
83 Newbie 63 1500
84 Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 63 1500
85 Vũ Đức Thuận 62 1500
86 Trần Đình Khánh Đăng 62 1500
87 HuangChảMực 61 1502
88 Quốc Khánh 61 1500
89 THD 61 1500
90 Ta Minh Kien 60 1500
91 Đặng Châu Anh 59 1506
92 Trần Khắc Triều 59 1500
93 halone 59 1500
94 Trần Phong 58 1500
95 Khuyen Tran 57 1500
96 Nguyễn Duy Hải Bằng 56 1500
97 MeowT.dev 56 1500
98 Nguyễn Trần Tuấn Linh 55 1718
99 Phan Quý Thịnh 55 1500
100 Trần Đăng Khoa 54 1378