# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Takce 118 1500
52 yofwyst 115 1500
53 Đinh Trần Anh Đức 109 1514
54 Nguyễn Hải Phong 109 1500
55 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
56 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
57 Trần Quang Huy 106 1500
58 Vũ Đức Huy 104 1500
59 Đồng Thị Phương Thảo 104 1147
60 Lê Nguyễn Hiếu An 104 1500
61 Nguyễn Thu Hà 102 1500
62 Không Tên Không Tuổi 102 1500
63 Lewjxz 101 1500
64 vuvanhung 101 1500
65 Đặng Châu Anh 100 1506
66 Nguyễn Trọng Hiếu 98 1500
67 Trần Đăng Khoa 94 1378
68 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
69 Nguyễn Huyền Trang 89 1813
70 DEATH 87 1500
71 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500
72 shabipilamew 86 1500
73 Đủ 86 1500
74 Đặng Tiến Dũng 86 1500
75 Lemon Garden 82 1500
76 Bùi Hải Đăng 81 1500
77 Đặng Nhật Đông 80 1500
78 LAM DEP TRAI 80 1506
79 Phạm Minh Hoàng 80 1500
80 TH? 79 1500
81 NMD 79 1500
82 Vũ Minh Huyền 76 1374
83 Duong Thao 76 1500
84 Nguyễn Việt Hùng 75 1500
85 trần minh hoàng 75 1416
86 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
87 Nguyễn Anh Tú 70 1428
88 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
89 Nguyễn Trần Tuấn Linh 69 1718
90 Tô Thanh Long 69 1500
91 Con Vịt Kutee 69 1500
92 Đặng Hải Long 68 1500
93 Vũ Đức Anh 68 1456
94 Phan Thien Hue 68 1500
95 hihi 67 1500
96 Hoàng Văn Diệu 66 1500
97 Nguyễn Quốc Vũ 65 1500
98 Nguyen Gia Huy 65 1500
99 Nguyễn Thanh Tùng 65 1594
100 Newbie 64 1500