Tên đăng nhập

CTPThanhMinh

Họ và tên

ThMinh

Email

iywudla@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-10 14:37:35

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 01 7 / 14 1492 (-8)
Điểm ban đầu 1500