Tên đăng nhập

bachnguyentien

Họ và tên

Nguyễn Tiến Bách

Email

bachnguyentien99@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-04 14:39:52

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500