Tên đăng nhập

khactrung1912

Họ và tên

Nguyễn Khắc Trung

Email

nguyenkhac.trung@icloud.com

Chữ ký cá nhân

Một đấm AC hoặc Dịch lỗi :)

Đăng ký lúc

2022-08-23 14:59:21

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500