Tên đăng nhập

k28TIN-29

Họ và tên

Đồng Thị Phương Thảo

Email

0326437996

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:16:46

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500