Tên đăng nhập

K26TIN06

Họ và tên

Bùi Hải Đăng

Email

haidang19092005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:43:55

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500