Tên đăng nhập

Thien19

Họ và tên

Phạm Đức Thiện

Email

thienphamduc19@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-25 3:43:20

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500