Tên đăng nhập

n_ha05

Họ và tên

Nguyễn Thu Hà

Email

adsgarena278@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-08 7:25:59

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 02 5 / 10 1500 (+0)
Điểm ban đầu 1500