Tên đăng nhập

datkk

Họ và tên

lê thành đạt

Email

lê Thành Đạt

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-08 3:38:37

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500