# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 0000001 1 1500
52 sg 1 1500
53 Huân 3 1500
54 Picauwuang 27 1500
55 Nvhuan 0 1500
56 Lương Hoài Nam 1500
57 dfgdfg 2 1500
58 fglk 2 1500
59 Nguyễn Trung Anh 1500
60 Nguyễn Kim Phúc 1500
61 Nguyễn Xuân Phương 0 1500
62 nguyen minh hieu 1500
63 nguyen chanh nghia 0 1500
64 Nguyễn Tùng Lâm 1500
65 Từ Văn Tuân 1500
66 Minh Nhật 1500
67 burh 1500
68 Lê Vũ Trường 1500
69 LuongPhamBao 1500
70 TC Thanh Châu 1500
71 Sành Văn Điệu 1500
72 hihi123 0 1500
73 Trần Tuấn Anh 3 1500
74 Vũ Thị Thu Hường 6 1500
75 Bùi Ngân Thảo 2 1500
76 Trần Bình 4 1500
77 Nyaaaa 1 1500
78 hòa 0 1500
79 Trần Văn Hùng 11 1500
80 Vũ Khắc Minh 13 1500
81 Trần Quốc Huy 1500
82 Lê Minh Hoàng 1500
83 Minh duong tuan 1 1500
84 afdafawe 1500
85 Tuấn Tuấn 1500
86 Dang Tuan Nam 1 1500
87 Nguyễn Đức Huy 18 1500
88 Trương Đoàn 3 1500
89 NXT 12 1500
90 Hoàng Đức Hưng Phát 1 1500
91 Vũ Minh Đức 1 1500
92 Nguyễn Quang Thắng 1 1500
93 Quoc 1500
94 Thành Trần 1500
95 trần quang tiệp 1 1500
96 Tri_Pahm 11 1500
97 Võ Thị Kim Ngọc 1 1500
98 NNQ 0 1500
99 23daleyyy 17 1500
100 21441412 1500