# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Bùi Ngân Thảo 2 1500
52 Trần Bình 4 1500
53 Nyaaaa 1 1500
54 hòa 0 1500
55 Trần Văn Hùng 11 1500
56 Trần Quốc Huy 1500
57 Lê Minh Hoàng 1500
58 Minh duong tuan 1 1500
59 afdafawe 1500
60 Tuấn Tuấn 1500
61 Dang Tuan Nam 1 1500
62 Nguyễn Đức Huy 18 1500
63 Trương Đoàn 3 1500
64 NXT 12 1500
65 Hoàng Đức Hưng Phát 1 1500
66 23daleyyy 16 1500
67 21441412 1500
68 halone 59 1500
69 Nguyen Thai Giang 1 1500
70 Đặng Đức Thắng 13 1500
71 ctoan 1 1500
72 Trần Hoàng Sơn 2 1500
73 Vũ Thị Yến Vi 0 1500
74 nguyentuanvu 1 1500
75 3WHO 6 1500
76 Niko Kovac 0 1500
77 Nguyễn Cao Đức 0 1500
78 test 1 1500
79 phan ngung 0 1500
80 Long 0 1500
81 trần minh hoàng 75 1416
82 a 0 1500
83 a_duck_hold_a_soap 1500
84 Nguyen Van 0 1500
85 a14789654 1500
86 a 1500
87 at 1 1500
88 Nhan Ban 4 1500
89 abc 1500
90 LQBao 1500
91 Nguyen Van A 0 1500
92 Phạm Thùy Linh 1 1500
93 Ho Va Ten 0 1500
94 cbacssacsac 1 1500
95 abcd 1 1500
96 asdadadas 0 1500
97 aaaaa 1 1500
98 Xin học ké 1500
99 ABCDEF1999 1 1500
100 tran quang dat 1 1500