# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Nguyễn Kim Phúc 1500
52 Nguyễn Xuân Phương 0 1500
53 nguyen chanh nghia 0 1500
54 Chu Minh Phu 0 1500
55 1502dth 1500
56 150407 0 1500
57 Minh Khôi 0 1500
58 Nguyễn Tùng Lâm 1500
59 Từ Văn Tuân 1500
60 Minh Nhật 1500
61 burh 1500
62 Lê Vũ Trường 1500
63 LuongPhamBao 1500
64 hihi123 0 1500
65 Trần Tuấn Anh 3 1500
66 Vũ Thị Thu Hường 10 1500
67 Bùi Ngân Thảo 2 1500
68 Trần Bình 4 1500
69 Nyaaaa 1 1500
70 hòa 0 1500
71 Trần Văn Hùng 11 1500
72 Lê Tấn Hiền 1500
73 Lê Thanh Nghĩa 1500
74 Nguyễn Đình Tùng 1500
75 Trần Quốc Huy 1500
76 le min ho 2 1500
77 Lê Minh Hoàng 1500
78 Minh duong tuan 1 1500
79 afdafawe 1500
80 Tuấn Tuấn 1500
81 Dang Tuan Nam 1 1500
82 Nguyễn Đức Huy 18 1500
83 Trương Đoàn 3 1500
84 NXT 12 1500
85 Hoàng Đức Hưng Phát 1 1500
86 Lê Thị Thanh Thùy 1 1500
87 Phong 1 1500
88 Trần Ngọc Phú 1 1500
89 Ngô Mạnh Hùng 0 1500
90 Phtuan 0 1500
91 23daleyyy 17 1500
92 21441412 1500
93 halone 59 1500
94 Nguyen Thai Giang 1 1500
95 Đặng Đức Thắng 13 1500
96 Trần Trí Kiên 1 1500
97 ctoan 1 1500
98 Trần Hoàng Sơn 3 1500
99 Phạm Anh Tú 0 1500
100 Nguyễn Mạnh Hùng 0 1500