Tên đăng nhập

1828

Họ và tên

Minh Nhật

Email

minhnhat.qh.181@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-13 14:45:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500