Tên đăng nhập

123456789

Họ và tên

dfgdfg

Email

dfgdf

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-16 3:00:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500