Tên đăng nhập

199thanhchau

Họ và tên

TC Thanh Châu

Email

lhuonggiang08@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-27 0:36:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500