Tên đăng nhập

21ti_hdhphat

Họ và tên

Hoàng Đức Hưng Phát

Email

hoangduchungphat85@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-08 1:24:08

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500