# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Trần Thị Yến Nhi 1 1500
52 yennhi 1500
53 Nguyễn Thị Yến Bình 1 1500
54 Dương Triệu Yến 1500
55 Trần Hùng Đức 0 1500
56 Phạm Trọng Chinh 1 1500
57 YBBT 3 1500
58 Yato 10 1500
59 Pham Doan Tung 3 1500
60 lkajsf 1500
61 Y4kuz4 3 1500
62 abcd 0 1500
63 Không có thông tin 2 1500
64 Nguyễn Anh Tú 1 1500
65 Xu Beo Beo 1500
66 XuanThu 33 1500
67 Trần Xuân Thắng 1500
68 Nguyễn Chính Minh 1500
69 Lê Xuân Ngưu 14 1500
70 Ngo Xuan Nghi 0 1500
71 Le hung 0 1500
72 Xuân 250 1500
73 Nguyễn Xuân Đức 1 1500
74 Nguyễn Xuân Đàn 1 1500
75 ngocbaby 0 1500
76 Lê Dương Định Xuân 1 1500
77 Nguyễn Xuân Trúc 2 1500
78 Trần Xuân Phúc 2 1500
79 Bảo Trâm 3 1500
80 Tan Phong Bui 18 1500
81 Gia Thành 1 1500
82 Xiceee 19 1500
83 Quoc Viet T02 0 1500
84 H 2 1500
85 ADADAS 1 1500
86 Mad 3 1500
87 Ngô Hoàng Tuấn 2 1500
88 jxze 9 1500
89 x 0 1500
90 Trần Hải Nam 5 1500
91 w1w1w1 0 1500
92 phạm gia hùng 3 1500
93 wwi 0 1500
94 NguyenHuy 1500
95 WuTan 1500
96 Trần Thị Hải Yến 33 1500
97 always tle 256 1500
98 Mai Văn Quyết 1 1500
99 Hà Phan Phương Trang 1 1500
100 Neil 1 1500