# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
51 Bảo Trâm 3 1500
52 Gia Thành 1 1500
53 Xiceee 19 1500
54 Quoc Viet T02 0 1500
55 H 2 1500
56 ADADAS 1 1500
57 Mad 3 1500
58 Ngô Hoàng Tuấn 2 1500
59 jxze 9 1500
60 Trần Hải Nam 5 1500
61 w1w1w1 0 1500
62 phạm gia hùng 3 1500
63 wwi 0 1500
64 NguyenHuy 1500
65 WuTan 1500
66 Trần Thị Hải Yến 33 1500
67 always tle 256 1500
68 Neil 1 1500
69 Vi Văn Quân 1 1500
70 tran thang 4 1500
71 wii 1 1500
72 Nguyen Lmao 37 1500
73 Lê Văn Tài 1 1500
74 Lê Minh Quân 1 1500
75 watamecoolsheep 10 1500
76 hmmm 0 1500
77 quang pham 0 1500
78 Mayami 14 1500
79 Vân Phong 30 1500
80 Nguyễn Quang Minh 1500
81 Wai 20 1500
82 Michiki Naoyu 23 1500
83 Trần Quang 9 1500
84 vyvy 1500
85 Võ Văn Nghĩa 1 1500
86 Nguyễn VIệt Nhật 1500
87 Vũ Việt Hùng 12 1500
88 Vũ Thị Uyên 4 1500
89 Vũ Đức Triệu 24 1500
90 Tô Tiến Đạt 22 1500
91 Dat Vu 0 1500
92 Vu Xuan Quyet 0 1500
93 Vũ Xuân Quyết 0 1500
94 Vũ Quế Lâm 1 1500
95 Nguyễn Bùi Vương Tiễn 0 1500
96 Vu Nhat Anh 8 1500
97 Vu Nguyen Anh Thu 0 1500
98 Nguyễn Long Vũ 1 1500
99 Xúc Xích Hồng 2 1500
100 vu khanh nguyen 1 1500