Tên đăng nhập

xice2200

Họ và tên

Xiceee

Email

xice2200@gmail.com

Chữ ký cá nhân

K23 IT

Đăng ký lúc

2021-10-21 13:26:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500