Tên đăng nhập

xuanduc1710

Họ và tên

Nguyễn Xuân Đức

Email

duck17032010@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-20 7:18:13

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500