Tên đăng nhập

yennhi1406

Họ và tên

Trần Thị Yến Nhi

Email

yennhitranthi803@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:09:43

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500