Tên đăng nhập

xius

Họ và tên

Bảo Trâm

Email

baotram1701.ct@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-01 7:57:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500