Tên đăng nhập

wwidd

Họ và tên

phạm gia hùng

Email

giahung.l150710@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-05 15:38:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500