Tên đăng nhập

xuannhiminh

Họ và tên

Nguyễn Chính Minh

Email

xuannhiminh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-01 13:42:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500