Tên đăng nhập

NgocSon

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Sơn

Email

nguyenngocson1462007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-09-08 1:13:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500