Tên đăng nhập

xice2002

Họ và tên

Quoc Viet T02

Email

aovai.ak@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-27 13:13:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500