Tên đăng nhập

xborickie

Họ và tên

Ngô Hoàng Tuấn

Email

rickielukas@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-21 2:06:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500