Tên đăng nhập

YasouTT7

Họ và tên

Pham Doan Tung

Email

meowchanpew@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-12 0:40:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500