Tên đăng nhập

yametekudasai

Họ và tên

lkajsf

Email

crazysadbo1y2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-22 9:08:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500