Tên đăng nhập

xing512

Họ và tên

Gia Thành

Email

giathanh0512@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-12 11:06:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500