Tên đăng nhập

yennhikt

Họ và tên

Dương Nguyễn Yến Nhi

Email

yennhithcslequydon@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-30 13:48:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500