Tên đăng nhập

XP45

Họ và tên

Trần Xuân Phúc

Email

tranxuanphuc45@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-10 16:11:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500