Tên đăng nhập

1234567890

Họ và tên

fglk

Email

fdjkhgjkdfhg@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-16 3:35:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500