Tên đăng nhập

20VuKhacMinh

Họ và tên

Vũ Khắc Minh

Email

vukhacminh.ntt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-02 12:54:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500