Tên đăng nhập

18ti_cqphat

Họ và tên

burh

Email

accclone2357@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-18 15:33:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500