Tên đăng nhập

1234qwephuong1

Họ và tên

Nguyễn Xuân Phương

Email

1234qwephuong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-19 11:44:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500