Tên đăng nhập

12Tin20

Họ và tên

nguyen chanh nghia

Email

nguyenchanhnghia2917@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-25 8:45:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500