Tên đăng nhập

20520345

Họ và tên

Nyaaaa

Email

phutuctran@ptd.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-01 14:04:12

Bài tập đã đạt

478

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500