Tên đăng nhập

1234lenxebong

Họ và tên

Nguyễn Kim Phúc

Email

nguyentanphatqn04@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-03-09 8:07:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500