Tên đăng nhập

1chamsanhdieu

Họ và tên

Sành Văn Điệu

Email

dasdnsdk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-19 15:47:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
#450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 2024-02-19 15:48:52

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500