Tên đăng nhập

dohoc12

Họ và tên

shabipilamew

Chữ ký cá nhân

THPT Chuyên Bình Long

Đăng ký lúc

2020-12-15 12:19:17

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500