Tên đăng nhập

K28TIN30

Họ và tên

Nguyễn Huyền Trang

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-07 16:09:57

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 2 / 35 1813 (+73)
K28 Beginner Contest 05 3 / 37 1740 (+51)
K28 Beginner Contest 04 3 / 35 1689 (+61)
K28 Beginner Contest 03 3 / 33 1628 (+81)
K28 Beginner Contest 02 28 / 38 1547 (-86)
K28 Beginner Contest 01 2 / 40 1633 (+133)
Điểm ban đầu 1500