Tên đăng nhập

K26Tin24

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Thủy

Email

nguyenngocthuy240405@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:46:40

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500