Tên đăng nhập

K26TIN11

Họ và tên

Nguyễn Trọng Hiếu

Email

hieu244265@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Một túp lều chanh có hai lý tưởng. nhưng chỉ dành cho những người dám nghĩ dám làm, sáng tạo tự tin và tìm tới chiến thắng. quyết tâm động não sẽ lên cơ.

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:57:49

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500