Tên đăng nhập

K26TIN09

Họ và tên

Nguyễn Hữu Hải

Email

nguyenhuuhai27102005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:57:24

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500