Tên đăng nhập

duongthao2004

Họ và tên

Duong Thao

Email

duongphuongthao08102004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-14 13:52:48

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500