Tên đăng nhập

phatbs21

Họ và tên

Lê Nguyễn Tấn Phát

Email

lenguyentanphat@gmail.com

Chữ ký cá nhân

ê mấy con chó rách

Đăng ký lúc

2021-03-04 11:42:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Giúp đỡ 2021-03-22 7:18:37

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500