Tên đăng nhập

dAd0qbu

Họ và tên

Phan Nguyễn Huy Duy

Email

dwascszx5@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-12 7:00:09

Bài tập đã đạt

372

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500