Tên đăng nhập

thuython2008

Họ và tên

Nam Tử Thiên

Email

21521116@gm.uit.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-30 5:05:54

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500