Tên đăng nhập

Trinh

Họ và tên

Nguyễn Trinh

Email

vinh19992005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-17 11:27:31

Bài tập đã đạt

2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500